تجربه های انرژی درمانی

درمانگران می توانند تجربه های درمانی خود را در این بخش بنویسند
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا