هدیه گرفتن کفش

hashemi

کاربر ویژه
درود
قصد من در این انجمن، ارائه مطالب علمی در مورد رویا بود.

من معبر خواب نیستم.
و تجربه‌ای ندارم.
اما در مورد کفش در
کتاب تفسیر فرهنگ رویا

کفش: کفش در خواب می تواند نشانگر جایگاه مقام و مرتبه شخص در زندگی‌اش باشد. همچنین موقعیت و شرایط فرد در زندگی، شخصیت او و راهی که برای طی کردن زندگی انتخاب کرده است را نشان می دهد.
هرکسی با گذشتن از موانع سخت و دشوار شخصیت و اخلاقش متفاوت خواهد شد و به مرحله‌ای جدید از رشد و بلوغ خواهد رسید.
اینکه فرد چه راهی را پیش گرفته است راه خوبی و یا راه بدی؟ راهی که به سیاهی و تباهی و یا راهی که به موفقیت ختم می شود؟ همه این ها شیوه‌ای از زندگی است.
از دید برخی معبرین، کفش نماد زن است.و بهرحال برای فردی که تعبیر می‌کند، رنگ و پاشنه و ...حائز اهمیت است.
هر کفشی که مربوط به قشر خاصی باشد، در واقع تصویری از نیاز ما برای به دست آوردن ویژگی های آن شغل است. شاید شما اخیراً احساس می کنید که این شغل بسیار به اخلاق و رفتار شما نزدیک است و قصد دارید که راه نزدیک شدن به این حرفه را یاد بگیرید.
کفش کتانی هم که کفش ورزشی است😄
. نکته قابل توجه اینجاست که همه خواب ها از منظر روانشناسی تعبیر ندارند و متخصص با بررسی پیشینه و شرایط فرد آن را تحلیل می‌کند.
 

شهین محمدی

کاربر ویژه
درود
قصد من در این انجمن، ارائه مطالب علمی در مورد رویا بود.

من معبر خواب نیستم.
و تجربه‌ای ندارم.
اما در مورد کفش در
کتاب تفسیر فرهنگ رویا

کفش: کفش در خواب می تواند نشانگر جایگاه مقام و مرتبه شخص در زندگی‌اش باشد. همچنین موقعیت و شرایط فرد در زندگی، شخصیت او و راهی که برای طی کردن زندگی انتخاب کرده است را نشان می دهد.
هرکسی با گذشتن از موانع سخت و دشوار شخصیت و اخلاقش متفاوت خواهد شد و به مرحله‌ای جدید از رشد و بلوغ خواهد رسید.
اینکه فرد چه راهی را پیش گرفته است راه خوبی و یا راه بدی؟ راهی که به سیاهی و تباهی و یا راهی که به موفقیت ختم می شود؟ همه این ها شیوه‌ای از زندگی است.
از دید برخی معبرین، کفش نماد زن است.و بهرحال برای فردی که تعبیر می‌کند، رنگ و پاشنه و ...حائز اهمیت است.
هر کفشی که مربوط به قشر خاصی باشد، در واقع تصویری از نیاز ما برای به دست آوردن ویژگی های آن شغل است. شاید شما اخیراً احساس می کنید که این شغل بسیار به اخلاق و رفتار شما نزدیک است و قصد دارید که راه نزدیک شدن به این حرفه را یاد بگیرید.
کفش کتانی هم که کفش ورزشی است😄
. نکته قابل توجه اینجاست که همه خواب ها از منظر روانشناسی تعبیر ندارند و متخصص با بررسی پیشینه و شرایط فرد آن را تحلیل می‌کند.
👌👌👌👌
 
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا