گفتگو قبل از ازدواج

hashemi

کاربر ویژه
در گفتگوی قبل از ازدواج به چه موضوع‌هایی توجه کنیم

1-سرگرمی ها و علایق
2-باورها و ارزش های دینی
3-باورها واصول اخلاقی
4- دوستان
5-اهداف، رشد وپیشرفت شخص
6- خویشاوندان

7-رابطه صمیمانه با همسر در آینده
8-خانواده خود
9-خانواده همسر
10-حل اختلاف
11-پول و مسایل مالی
12-خواسته ها وتوقعات
13-رویارویی با هیجان
14- وظایف زن ومرد در خانواده
15- فرزند و تربیت فرزند
 
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا