آزادی و زناشویی

hashemi

کاربر ویژه
پذیرش آزادی در زناشویی:

کاوشها و بررسی هایی که به تازگی در مورد آزادی انجام گرفته، خطرهایی جدی برای رابطه ی زناشویی به وجود آورده است و ما باید آن را با دقت تمام از نو تعریف و تبیین کنیم.

پذیرش آزادی در رابطه ی زناشویی به معنای قبول یک رابطه‌ی بی بند و بار و لجام گسیخته نیست؛
بلکه به این است که دو طرف قادر باشند آزادانه و مسئولانه به رابطه‌ی زناشویی وارد و در صورت لزوم، آزادانه و مسئولانه از آن خارج شوند؛ و در طول دوام رابطه آنگونه باشند که به راستی هستند؛ نه آنکه برای مقبول افتادن نقش بازی کنند یا متحمل فرافکنی های طرف مقابل شوند.

این به معنای برخورد خشک و انعطاف ناپذیر در این ارتباط و دور شدن از طرف مقابل نیست ؛برعکس دو طرف باید برای ساختن و اعتلای زندگی مشترک خود، هم سایر جنبه های خودشان را رشد دهند و هم در این مسیر رشد به یکدیگر کمک کنند.

عشق کارش هست با هم آوری
پرورش دادن یکی آن دیگری

پرورش دادن نشان عاشقی ست
خواستن بی پروریدن فاسقی ست
 
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا