بیداری کندالینی دائمی _ موقت

7 شب با معجزه مدیتیشن دوقلب از شنبه 16 دی ماه تا جمعه 22 دی ماه هر شب ساعت 22:00 (10 شب) در اینستاگرام دکتر آرام لایو داریم  

hashemi

ناظم انجمن
دو نوع بیداری کندالینی وجود دارد پایه های دائمی و جزئی تفاوت بین این دو باید درست فهمیده شود تا
بدانید در روند تکامل معنوی در کجایید تا بدانید برای پیشرفت بیشتر چه باید کرد در
یک بیداری دائمی انرژی کندالینی از پایه ستون فقرات مولادارا چاکرا بالا می آید که از میان سوشومنا حرکت کرده و وارد مغز می شود تا به بالای سر برسد، ساهاسارا. در امتداد مسیرش سه گرانتی قرار دارد گره های (knots) روانی که مانع جریان کندالینی می‌شوند.
هر کدام از آنها باید به صورت سیستماتیک سوراخ شوند تا یک بیداری کامل رخ دهد.
از آنجایی که بخشی از علم و فلسفه یوگا و تانترا را تشکیل می دهد در بخش اختصاص به اعمال شان در مورد سه گرانتی به تفصیل بحث خواهم کرد.
کندالینی بیدار گر به زور کافی برخیزد تخم کیهانی را در بالای سر می‌شکند هنگامی که تخم مرغ کیهانی ،شکست ماده مایع شهد
مانند Ambrosia از بالای سر بالای بدن به سمت پایین می‌ریزد و هفتاد و دو هزار نادی بدن نور را تقویت می.کند.
این یک بیداری دائمی تشکیل می‌دهد زیرا کوندالینی هرگز به مولادارا عقب نمی‌افتد در عوض تا آخر عمر در مرکز مغز باقی می‌ماند.

در یک بیداری جزئی، کندالینی هرگز به مرکز مغز نمی رسد یا حداقل قدرت کافی برای باز کردن سه گرانتی تولید نمی‌کند و تا بالای سر می رود تا تخم مرغ کیهانی را منفجر کند.
در عوض انرژی کندالینی فقط به مولادا را برمی گردد تا روند بالا رفتن در آینده را تکرار کنید کندالینی می خواهد به صدر صعود کند و به تلاش ادامه خواهد داد تا زمانی که هر سه گرانتی را باز
کند و به این هدف برسد.

-Excerpt from "Serpent Rising: The Kundalini Compendium" by Neven
Paar

ambrosia:
æm'brodziə//em'breuziə/

شهد ماهدی بشتی ( اسطوره های یونان و روم خوراک خدا خوردنی لذیذ و خوشبو، افسانه خوراک خدایان که زندگی جاوید بانها می ‌داده مائده بهشتی، عطر

Geanthi
[یوگا] سه گره سایکیک که عبارتند از : براهما گرانتهی، ویشنو گرانتهی و رودرا گرانتهی
 

فاطمه هراتیان

کاربر ویژه
دو نوع بیداری کندالینی وجود دارد پایه های دائمی و جزئی تفاوت بین این دو باید درست فهمیده شود تا
بدانید در روند تکامل معنوی در کجایید تا بدانید برای پیشرفت بیشتر چه باید کرد در
یک بیداری دائمی انرژی کندالینی از پایه ستون فقرات مولادارا چاکرا بالا می آید که از میان سوشومنا حرکت کرده و وارد مغز می شود تا به بالای سر برسد، ساهاسارا. در امتداد مسیرش سه گرانتی قرار دارد گره های (knots) روانی که مانع جریان کندالینی می‌شوند.
هر کدام از آنها باید به صورت سیستماتیک سوراخ شوند تا یک بیداری کامل رخ دهد.
از آنجایی که بخشی از علم و فلسفه یوگا و تانترا را تشکیل می دهد در بخش اختصاص به اعمال شان در مورد سه گرانتی به تفصیل بحث خواهم کرد.
کندالینی بیدار گر به زور کافی برخیزد تخم کیهانی را در بالای سر می‌شکند هنگامی که تخم مرغ کیهانی ،شکست ماده مایع شهد
مانند Ambrosia از بالای سر بالای بدن به سمت پایین می‌ریزد و هفتاد و دو هزار نادی بدن نور را تقویت می.کند.
این یک بیداری دائمی تشکیل می‌دهد زیرا کوندالینی هرگز به مولادارا عقب نمی‌افتد در عوض تا آخر عمر در مرکز مغز باقی می‌ماند.

در یک بیداری جزئی، کندالینی هرگز به مرکز مغز نمی رسد یا حداقل قدرت کافی برای باز کردن سه گرانتی تولید نمی‌کند و تا بالای سر می رود تا تخم مرغ کیهانی را منفجر کند.
در عوض انرژی کندالینی فقط به مولادا را برمی گردد تا روند بالا رفتن در آینده را تکرار کنید کندالینی می خواهد به صدر صعود کند و به تلاش ادامه خواهد داد تا زمانی که هر سه گرانتی را باز
کند و به این هدف برسد.

-Excerpt from "Serpent Rising: The Kundalini Compendium" by Neven
Paar

ambrosia:
æm'brodziə//em'breuziə/

شهد ماهدی بشتی ( اسطوره های یونان و روم خوراک خدا خوردنی لذیذ و خوشبو، افسانه خوراک خدایان که زندگی جاوید بانها می ‌داده مائده بهشتی، عطر

Geanthi
[یوگا] سه گره سایکیک که عبارتند از : براهما گرانتهی، ویشنو گرانتهی و رودرا گرانتهی
بسیار عالی خانم هاشمی عزیز
سپاس از اشتراک مطالب مفید و معتبرتون
شاد و پاینده باشید🌹
 

زکریا زکاوت

کاربر ویژه
دو نوع بیداری کندالینی وجود دارد پایه های دائمی و جزئی تفاوت بین این دو باید درست فهمیده شود تا
بدانید در روند تکامل معنوی در کجایید تا بدانید برای پیشرفت بیشتر چه باید کرد در
یک بیداری دائمی انرژی کندالینی از پایه ستون فقرات مولادارا چاکرا بالا می آید که از میان سوشومنا حرکت کرده و وارد مغز می شود تا به بالای سر برسد، ساهاسارا. در امتداد مسیرش سه گرانتی قرار دارد گره های (knots) روانی که مانع جریان کندالینی می‌شوند.
هر کدام از آنها باید به صورت سیستماتیک سوراخ شوند تا یک بیداری کامل رخ دهد.
از آنجایی که بخشی از علم و فلسفه یوگا و تانترا را تشکیل می دهد در بخش اختصاص به اعمال شان در مورد سه گرانتی به تفصیل بحث خواهم کرد.
کندالینی بیدار گر به زور کافی برخیزد تخم کیهانی را در بالای سر می‌شکند هنگامی که تخم مرغ کیهانی ،شکست ماده مایع شهد
مانند Ambrosia از بالای سر بالای بدن به سمت پایین می‌ریزد و هفتاد و دو هزار نادی بدن نور را تقویت می.کند.
این یک بیداری دائمی تشکیل می‌دهد زیرا کوندالینی هرگز به مولادارا عقب نمی‌افتد در عوض تا آخر عمر در مرکز مغز باقی می‌ماند.

در یک بیداری جزئی، کندالینی هرگز به مرکز مغز نمی رسد یا حداقل قدرت کافی برای باز کردن سه گرانتی تولید نمی‌کند و تا بالای سر می رود تا تخم مرغ کیهانی را منفجر کند.
در عوض انرژی کندالینی فقط به مولادا را برمی گردد تا روند بالا رفتن در آینده را تکرار کنید کندالینی می خواهد به صدر صعود کند و به تلاش ادامه خواهد داد تا زمانی که هر سه گرانتی را باز
کند و به این هدف برسد.

-Excerpt from "Serpent Rising: The Kundalini Compendium" by Neven
Paar

ambrosia:
æm'brodziə//em'breuziə/

شهد ماهدی بشتی ( اسطوره های یونان و روم خوراک خدا خوردنی لذیذ و خوشبو، افسانه خوراک خدایان که زندگی جاوید بانها می ‌داده مائده بهشتی، عطر

Geanthi
[یوگا] سه گره سایکیک که عبارتند از : براهما گرانتهی، ویشنو گرانتهی و رودرا گرانتهی
بیسار عالی خانم هاشمی یک معلومات کاملا جامع 🙏🙏
 
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا