فال روز تولد ماه اکتبر ، 9 مهر تا 9 آبان

فال روز تولد ماه october اکتبر ، 9 مهر تا 9 آبان
دوستان عزیز سوالات را در بخش سوالات بپرسید در بخش تجربیات یا بخش دیگری نپرسید. فقط سوالاتی که در بخش سوالات پرسیده می شود جواب داده می شود
بالا